Försvaret stoppar vindkraftsprojekt – anmäls till JO

Med ”stoppzoner”, känslig radar och tveksamma bedömningar stoppar försvaret upp den förnyelsebara energin i Sverige. Det menar förespråkare för vindkraftsindustrin. Nu ska justitieombudsmannen, JO, avgöra om försvaret gått för långt i sin bedömning.

I slutet av december 2011 kom en inlaga till Ystads kommun. Försvaret motsatte sig ett planerat vindkraftverk med motiveringen att det kunde störa försvarets utrustning. Men på vilket sätt redogjorde de inte för, utan hänvisade till sekretessen och rikets säkerhet. Några få rader som inte fick så mycket uppmärksamhet och på sin höjd blev till en notis i lokaltidningen.

De senaste åren har vindkraften haft en snabb utveckling i Sverige. Något som tagit försvaret på sängen och ledde till att de införde ”stoppzoner” inom en radie av 40 kilometer runt sina anläggningar. Det motiverades med flygsäkerheten och risken för störningar av de tekniska system som försvaret använder sig av. Innan det ansöks om att bygga vindkraft, var det än är, krävs det även att man begär tillstånd hos Försvarsmakten.

Brevet som kom till Ystads kommun var ingen engångsföreteelse. Under 2011 sa Försvarsmakten nej till alla planer på att bygga vindkraftverk inom stoppzonerna. På Gotland krockar 70 procent av de områden som utpekas som lämpliga för vindkraftverk med förvarets intressen, enligt en utredning från Region Gotland, och i Uppsala sade försvaret nej till sju av nio föreslagna vindkraftverksområden.

I Hanöbukten utanför Blekinges kust planeras en vindkraftspark som beräknas komma att producera lika mycket energi som båda Barsebäcks reaktorer. Försvarsmakten hade invändningar även mot de planerna och angav som skäl att övningar till havs kan störas. Men det visade sig att några känsliga skjutövningar knappt förekom där vindkraftparken skulle ligga, en bra bit från regementet i Karlskrona. Samtidigt hade försvaret invändningar mot att deras flygverksamhet i närheten kunde störas. Projektet är nu uppe på en andra remissrunda i regeringen, vilken väntas vara klar i februari.

– Försvaret har hävdat att de behöver jättestora stoppområden, men det har ifrågasatts av flera andra myndigheter, säger Anders Nilsson, projektledare för företaget Blekinge Offshore som står bakom bygget.

Stoppzonerna, som infördes 2010, är kontroversiella och finns bara i Sverige. Varken Tyskland eller Danmark, som har mer vindkraft än Sverige, har liknande restriktioner. Anders Nilsson menar att störningarna av försvarets teknik går att bygga bort, vilket är kritik som vindkraftsbranschen riktar mot försvaret. Att försvaret inte anstränger sig tillräckligt för att anpassa tekniken efter vindkraften utan bara säger nej, är något som framkommer i en rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som utrett hur vindkraften och försvarets intressen krockar. Rapporten kan heller inte avgöra om kravet på antal kilometer i stoppzonerna verkligen är motiverade.

Finns det ett problem att ha regler som inte går att avgöra om de verkligen behövs?

– Det här är ingen enkel matematik. Vad vi kom fram till är att det finns ett par faktorer som pekar på att det behövs mer plats runt flygfälten, men det går inte att räkna om i kilometer, säger Fredrik Lindgren som har skrivit rapporten för FOI.

Även om Anders Nilsson på Blekinge offshore upplever det som att försvaret har blivit bättre på att inte avfärda alla ansökningar direkt kvarstår ett av huvudproblemen.

– Många av de platser de säger nej till är just bra etableringar, säger han.

Men det är inte något som Jakob Gille, vid Försvarsmaktens infrastrukturavdelning håller med om.

– Det är ett vulgärt argument som inte är sant, säger han och menar att det finns många bra etableringar för vindkraftverk som inte går emot försvarets intressen.

– På några ställen kommer det säkert att krocka, men vi har inte koll på var det blåser bra eller inte. Vi kan bara utgå från att företagen själva valt bra platser, säger han.

Det finns kritik mot att försvaret inte anstränger sig tillräckligt med att lägga resurser på att anpassa tekniken. Hur ser ni på det?

– Det får vi höra ganska ofta. Det är något vi kan titta på mer i framtiden. Men branschen letar korta, snabba lösningar. Den ska hitta ställen att bygga och tjäna pengar på just nu. Då vill de att vi ska anpassa våra system direkt, säger Jakob Gille.

Han påpekar också att rapporten från FOI visar att det inte finns någon konflikt mellan målet att bygga ut vindkraften och försvarets intressen.

Men alla delar inte Försvarsmaktens syn.

– Det finns miljoner problem, säger Gustaf Ekström, VD på vindkraftföretaget Eolus vind som har anmält Försvarsmakten till justitieombudsmannen, JO, efter att först ha fått tillstånd på ett antal vindkraftverk som försvaret sedan ändrade sig om.

– Det finns riktlinjer för att man ska underlätta för vindkraften. Men vår uppfattning är att de agerar precis tvärt om, säger Gustaf Ekström.

Hur upplever ni att det fungerar med vindkraften och försvaret nu?

– Det har blivit hårdare på sista tiden, tyvärr, säger han.

Anmälan mot försvaret lämnades in i början av februari och utreds nu av JO.

Fakta:

RAPPORT OM VINDKRAFT OCH FÖRSVARET:

Rapporten ”Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft” blev klar 30 november 2011 och skrevs av FOI på uppdrag av regeringen. Där undersöktes relationen i Sverige mellan Försvarsmaktens verksamhet och vindkraftutbyggnaden. Den jämförde även hur det såg ut i andra länder.

Rapporten slog fast att det finns goda möjligheter att bygga ut vindkraften utan att det uppstår konflikter med försvaret. Ett förslag är bättre samarbete mellan kommuner och försvaret för att se ut platser där det är lämpligt att bygga.